Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız ve diş sağlığı sorunu yaşayan bir hastanın tedavi planlamasının ve bulgularının saptandığı diş hekimliğinin giriş kapısıdır. Diş hekimliğinin; ağız, diş, dişeti ve çevre dokuların hastalık, anormali, gelişim kusurlarını inceleyen, teşhis ve tedavi kriterlerini araştıran ve ağız ve diş sağlığı sorunu olan tüm hastaların tedavi planlamasının yapıldığı daldır. Bu dal hastalıkların kesin tanısı için genel tıpta olduğu gibi değişik laboratuvar metotlarından yararlanır. Diş Hekimliği radyolojisi de bu dalın alt dallarından biridir.

Amaç; hastanın öncelikli şikâyetinin kaynağının tespit edilmesidir. Hastanın mevcut durumu bir bütün olarak ele alınarak, bu sayede mevcut şikâyetler değil, ileride muhtemel sorun yaratabilecek bölgeler de saptanarak şikayet ilerlemeden tedaviye yönlendirilebilir. Bu sayede erken teşhis ile uygulanacak koruyucu ve önleyici tedaviler, ileride oluşacak daha büyük sorunları önleyerek tedaviyi hem daha basit, hem de daha ekonomik hale getirecektir.

ORAL DİAGNOZ

Başarılı bir ağız içi tedavi, ancak doğru teşhis konulabilmesi ile mümkün olmaktadır. Oral Diagnoz, diş hekimliğinde ağız içi ve ağız dışındaki tüm problemleri belirleyerek, aralarındaki ilişkiyi tespit etmek için bilimsel bilgilerin kullanılmasına ve varılan sonuçlar doğrultusunda doğru tedavilerin yapılabilesine yardımcı olmaktadır.

 

İyi bir oral diagnoz, ağız dışı muayene, ağız içi muayene ve radyolojik muayene ile yapılmaktadır. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi’ne bağlı Oral Diagnoz bölümümüzde; tüm dişler ve ağız içi dokular değerlendirilerek henüz şikayet olmayan dişlerle ilgili müdahaleler gerekiyorsa, bilgilendirme yapılmaktadır.   Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi bölümümüzde; ağız, diş ve çene bölgesindeki hastalıkların tanısının ve yapılacak tedavilerin klinik  ve radyolojik belirlenmesi yapılır.  Ağız, diş ve çene bölgesinden alınan radyografilerle varsa patoloji veya anomalilerin saptanması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bilgilerin ışığında bireye özgü tedavi planı hazırlanmakta ve bu tedavilerin yapılacağı uzman kliniklere hastalar yönlendirilmektedir.

Radyoloji Birimimizde Uygulanan Radyoloji Tetkikleri

  • Panoramik Grafi
  • Sefalometrik Grafi ve El Bilek Grafisi
  • Diğer Ağız Dışı Radyografiler
  • Dental Bilgisayarlı Tomografi (CBCT)
  • Ağız İçi Dijital Radyografi (RVG)